Доклады и отчеты каз

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ic-қимыл туралы ұлттық баяндама

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ic-қимыл туралы ұлттық баяндама

Мемлекет басшысының «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Жолдауы туралы

Без названия

Мемлекет басшысы 2017 жылғы 31 қаңтарда Қазақстан халқына Жолдауымен шықты, онда жаңа 5 негізгі басымдықтарын айқындап берді, бұл: – экономиканың жеделдетілген технологиялық жаңғыртылуы; – бизнес-ортаны түбегейлі жақсарту және кеңейту; – макроэкономикалық тұрақтылық; – адами капитал сапасын жақсарту; – институционалдық өзгерістерге, қауіпсіздікке және сыбайлас жемқорлықпен күреске қатысты Бұл басымдықтар экономиканың жоғары…

Жыл сайынғы өткізілетін, қоғамда жемқорлыққа қарсы көзқарасты және жемқорлыққа шыдамсыздық ахуалын қалыптастыруға мүмкіндік туғызатын «Өзіңнен баста» атты жемқорлыққа қарсы акциясының шеңберінде

  Жыл сайынғы өткізілетін, қоғамда жемқорлыққа қарсы көзқарасты және жемқорлыққа шыдамсыздық ахуалын қалыптастыруға мүмкіндік туғызатын «Өзіңнен баста» атты жемқорлыққа қарсы акциясының шеңберінде, сондай-ақ кірістің айқындылығын және тұрғындардың тарапынан мемлекеттік органдардың басшыларына деген сенімін арттыру мақсатында, 2016 жылғы өз кірістері және жеке меншік құқығына тиесілі мүлігі туралы мәлімдейді: Кенжебаев Назымбек Әміржанұлы…

«Астана қаласының жер қатынастары және жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» ММ 2016 жылғы жұмыс қорытындылары туралы ЕСЕБІ

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы 2016 жылғы жұмыс жоспарына сәйкес, Басқармамен келесі жұмыс атқарылды. ҚР «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңына және ҚР ҰЭМ 27.03.2015ж. № 272 бұйрығымен бекітілген Стандарттарға сәйкес, Басқарма тұрғындарға 4 мемлекеттік қызмет түрін көрсетеді, бұл: – мемлекет жеке меншікке сататын жер учаскелерінің кадастрлық (бағалау) құнын бекіту; – жер…

«Өзіңнен баста» атты жемқорлыққа қарсы акциясының шеңберінде

Жыл сайынғы өткізілетін, қоғамда жемқорлыққа қарсы көзқарасты және жемқорлыққа шыдамсыздық ахуалын қалыптастыруға мүмкіндік туғызатын «Өзіңнен баста» атты жемқорлыққа қарсы акциясының шеңберінде, сондай-ақ кірістің айқындылығын және тұрғындардың тарапынан мемлекеттік органдардың басшыларына деген сенімін арттыру мақсатында, 2015 жылғы өз кірістері және жеке меншік құқығына тиесілі мүлігі туралы мәлімдейді: Нұркенов Төлеуғазы Қамашұлы –…

ОТЧЕТ о проделанной работе Управления земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель города Астаны за 2015 год

ОТЧЕТ о проделанной работе Управления земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель города Астаны за 2015 год В соответствии с Планом работ на 2015 год, ГУ «Управление земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель города Астаны» (далее – Управление) проделана следующая работа. О государственных…

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ГУ «Управление земельных отношений города Астаны» по проведению правового всеобуча на 2015 год

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ГУ «Управление земельных отношений города Астаны» по проведению правового всеобуча на 2015 год   № п/п Тема учебного плана Форма проведения Дата проведения Ответственные исполнители 1 Послания Президента РК народу Казахстана      «Нұрлы жол-путь в будущее» Круглый стол Январь Нуркенов Т.К. Кенжебаев Н.А. Ахметов А.Ж.      2.Земельное законодательство…

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГУ «Управление земельных отношений города Астаны» по противодействию коррупции на 2015 год

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГУ «Управление земельных отношений города Астаны» по противодействию коррупции на 2015 год   № п/п Основные направления работы и мероприятия Форма завершения Дата проведения Ответственные исполнители 1 Обеспечения исполнение и контроля за соблюдением норм Закона РК «О борьбе с коррупцией» Соблюдение законодательства   Постоянно Нуркенов Т.К. Кенжебаев Н.А….

В рамках проводимой ежегодной антикоррупционной акции «Начни с себя»

В рамках проводимой ежегодной антикоррупционной акции «Начни с себя», способствующей формированию в обществе антикоррупционного мировозрения и атмосферы нетерпимости к коррупции, а также обеспечения прозрачности доходов и повышения доверия со стороны населения к руководителям государственных органов о своих доходах за 2014 год и имуществе, принадлежащим им на праве личной собственности заявляют:…

Отчет о реализации стратегического плана государственного органа «Управление земельных отношений города Астаны» на 2011 – 2015 годы утвержденного постановлением акимата города Астаны от «29» декабря 2010 года №37-1278п

Отчет о реализации стратегического плана государственного органа «Управление земельных отношений города Астаны»  на 2011 – 2015 годы утвержденного постановлением акимата города Астаны от «29» декабря 2010 года №37-1278п   Период отчета:  2013 год   Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей результатов   Стратегическое направление 1. Формирование достоверной информации о количественном и качественном учете земель. Цель 1.1. Эффективное использование земельных…